Hyra lokal

Du som söker lokal till ditt företag kan vända dig till enheten näringsliv, etablering på Uppsala kommun för råd och stöd. Du hittar också kontaktuppgifter till fastighetsbolag och företagsparker på länken nedan.

Kontaktinformation till fastighetsbolag och företagsparker

Uppdaterad: