Kontakt

Frågor om markförsäljning

Om du har frågor som rör köp av mark för verksamhetstomt är du välkommen att kontakta:

Henrik Hammas
Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 018-727 45 97
E-post: henrik.hammas@uppsala.se

Annakarin Hovstadius
Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 018-727 57 68
E-post: annakarin.hovstadius@uppsala.se

Övriga frågor

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Uppdaterad: