Planprogram och gällande detaljplaner

Planprogram

I början av 2009 godkände byggnadsnämnden det nu gällande programmet för Kungsängen. Programmet syftar till att vägleda en succesiv förnyelse av stadsdelen och ligga till grund för fortsatt detaljplanering i området. Programmets ambition är att främja en blandad stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, butiker och annan service som kan ses som en utvidgning av stadskärnan. Årummets möjligheter ska utvecklas och tas tillvara i mesta möjliga mån.

Läs programhandlingen för Kungsängen (uppsala.se).
Se programkartan för Kungsängen (PDF, 690 KB)

 

Gällande detaljplaner

Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun

Uppdaterad: