Kungsängen

Utvecklingen av stadsdelen Kungsängen pågår för fullt och kommer att fortsätta i många år. Målet är att skapa en blandad stadsmiljö som fungerar som en utvidgning av stadskärnan.

I Kungsängen ska finnas plats för bostäder, arbetsplatser, butiker och service.

Läs programhandlingen för Kungsängen.
Se programkartan för Kungsängen. (PDF, 690 KB)

Nya flerbostadshus och vägar

Karta över Kungsängen

Just nu bygger vi flerbostadshus i kvarteren Varpen och Spolen, samt i kvarteren Skytteln och Ångkvarn. Vi bygger också nya gator inom kvarteren Skytteln och Ångkvarn.

Området sträcker sig till Tullgarnsgatan i norr, Kungsängsgatan i öster, Kungsängsesplanaden i söder och Västra Ågatan i väster.

Illustration över Kungsängen

Tidsplan

Arbetet i området beräknas pågå till 2020.

Läs detaljplanen för kvarteret Varpen och Spolen.
Se plankarta för kvarteret Skytteln. (PDF, 764 KB)
Se plankarta för kvarteret Ångkvarn. (PDF, 892 KB) 

 

Mer information

Projektledare
Pierre Sundin
23 augusti 2016