Parkeringen vid Österplan

I och med att de båda järnvägskorsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan byggs om kommer parkeringen vid Österplan att stängas av.

Under byggtiden kommer parkeringen att användas för bland annat bygglogistik, det vill säga en yta där bland annat maskiner och material kan förvaras. Trafikverket planerar även att bygga ett vändspår vid Österplan. Vändspåret kommer underlätta för tågtrafiken på Uppsala C.

När Österplan inte längre behöver användas för bygglogistik är planen att ytan till största del ska bli en park. Hur parken ska se ut är inte bestämt ännu.

Här kan du ta del av de detaljplaner som finns för området.

planskilda2.jpg

Vy över den planerade parken vid Österplan samt den framtida planskilda korsningen vid S:t Persgatan. Illustration: Ramboll


Hitta parkeringar i andra delar av Uppsala

I och med att Österplan stängs av kommer det inte gå att parkera där längre. Alternativa parkeringar i centrala Uppsala hittar du på Uppsala parkerings webbplats.

Uppdaterad: