Nya vägar för dig som går, cyklar och kör bil

I samband med ombyggnationerna kommer de båda järnvägskorsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan, och en cykel- och gångväg längs med järnvägen, att stängs av under en lång period. Det här påverkar hur du kan gå, cykla och köra bil i området.

Nya vägar för att korsa järnvägen

För dig som brukar passera korsningarna till fots kommer de närmaste passagerna under järnvägen finnas via Vaksalagatan och vid Skolgatan. Du som cyklist kommer hänvisas till Skolgatan och centralpassagen. För dig som kör bil kommer de närmaste passagerna finnas vid Vaksalagatan och Råbyvägen. Det kommer finnas tydlig skyltning på platsen om vilka vägar du kan ta. 

Nuvarande gång- och cykelväg längs järnvägen stängs av

Den gång- och cykelväg som idag går parallellt med järnvägen mellan S:t Persgatan och S:t Olofsgatan på den västra sidan av järnvägen kommer att stängas av. Du som brukar gå eller cykla längs den vägen behöver därför ta en annan väg. Det kommer finnas tydlig skyltning om alternativa gång- och cykelvägar.

St Olofsgatan ovanifrån_750px.jpgDen gång- och cykelväg som idag går längs med järnvägsspåren mellan S:t Persgatan och S:t Olofsgatan kommer i framtiden gå över de båda tunnlarna. I och med det behöver du som går och cyklar längs med järnvägen inte korsa trafiken vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. Illustration: Ramboll

Fler gång- och cykelvägar i framtiden

I samband med ombyggnationerna av järnvägskorsningarna kommer Trafikverket även bygga en helt ny cykelbana längs den östra sidan av järnvägen, vid det som idag är Österplans parkering.

Trafikverket kommer även bygga fyra gång- och cykelbroar parallellt med järnvägen. Broarna kan användas av cyklister och gående för att smidigt ta sig över de nya tunnlarna och förflytta sig längs spåren.

I och med de här satsningarna kommer det bli lättare och säkrare att cykla och gå både när du korsar spåren och när du cyklar och går längs med spåren.

planskilda3.jpgI samband med att de järnvägskorsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan byggs om kommer en ny gång- och cykelväg att byggas längs med Österplan. Illustration: Ramboll

Uppdaterad: