Tidplan

Under hösten 2024 börjar arbetet med att bygga om de båda järnvägskorsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. Arbetet beräknas pågå fram till 2027.

2024 

  • Från och med september stänger den södra delen av Österplan ned för att användas som en så kallad etableringsyta där entreprenören bland annat kan förvara material under byggtiden. 
  • Förberedande arbeten som ledningsflyttar och anläggning av infarter sker under resten av 2024. 
  • Runt årsskiftet stängs båda korsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan av för all trafik. Gående, cyklister och bilister hänvisas till andra vägar. Även den norra delen av Österplan stänger då. 

2025 

  • Arbetena fokuserar på järnvägen. Det anläggs järnvägsbroar och ett nytt vändspår.  
  • Helgerna 23, 33, 36, 38, 43 kommer tågtrafiken norrut stängas helt under 48-60 timmar. 
  • Vecka 43 2025 är järnvägsanläggningen klar och börjar driftsättas. 
  • När järnvägen är i drift på de nya broarna börjar arbetet med att gräva tunnlarna under järnvägen.  

2026 

  • Arbete pågår med att bygga tunnlarna under järnvägen samt att anlägga nya gång-, cykel-, och bilvägar. 

2027 

  • Korsningarna är färdigbyggda och öppnar för trafik. 
Uppdaterad: