Bruno Liljeforsgatan

Detaljplan för Bruno Liljeforsgatan gör det möjligt att bygga cirka 900 bostäder på det som tidigare var parkeringsytor. Parkens förskola har byggts ut så att den kan inrymma dubbelt så många jämfört med tidigare.

Bruno Liljeforsgatan har fått en ny utformning som kvartersgata med träd och parkering längs gatan samt gångbana på vardera sida av körbanan. Gång- och cykelvägen mellan Bruno Liljeforsgatan och ishallen har fått en justerad sträckning. I samband med det har parkstråket röjts från sly för att förbättra sikten och för att öka tryggheten. 

Nya in- och utfarter till området

Mellan bostadskvarteren har vi byggt nya gator som är förlängningar av gatorna Albert Engströmsgatan, Almqvistgatan, Atterbomsgatan och Levertinsgatan. På så sätt har vi skapat nya in- och utfarter till området. 

Uppdaterad: