För byggaktörer: etappsamordning

Arbetet för att bygga en helt ny stadsdel är omfattande och komplext. För att få ihop alla pusselbitar i byggprocessen använder vi en etappsamordningskarta som verktyg i Rosendal.

Etappsamordningskartan identifierar den aktuella entreprenören som ansvarar för pågående byggprojekt. Under byggprocessens gång är det vanligt att entreprenören behöver tillgång till etableringsytor samt last- och lossningsplatser. Byggprojekten i Rosendal tar emot flera leveranser varje dag. Etappsamordningskartan hjälper till att säkerställa att leveransen når rätt slutdestination.

Öppna etappsamordningskartan

De områden som är markerade i gult används som last- och lossningsplatser. Områdena i lila avsätts som etableringsytor.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss.

Melvin Massih
WSP Sverige AB
Telefon: 073-570 37 27
E-post: melvin.massih@wsp.com

Johan Olsson
Projektledare, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 13 56
E-post: johan.olsson@uppsala.se

Du kan även kontakta Rosendalsprojektet här.

Uppdaterad: