Om Rosendal

Uppsala expanderar snabbt och nu växer en helt ny stadsdel fram med ett ovanligt bra läge. Härifrån tar det bara några minuter att cykla till Uppsalas centrum. Rosendal ligger mitt i ett av Sveriges främsta kunskapskluster med två universitet och ett av landets största sjukhus som grannar. Många av de som flyttar hit kan promenera till sina arbetsplatser på exempelvis Uppsala Science Park eller Läkemedelsverket.

Ett ledord för utvecklingen av Rosendal är mångfald. Bebyggelsen och ytorna mellan husen genomsyras av variation i uttryck och är multifunktionella. Dels för att skapa upplevelserika, tilltalande stadsrum och dels för miljöns skull. Det inbegriper småskalighet som bidrar till trygghet och uppmuntrar till att röra sig till fots och cykel i de offentliga rummen. Vi minskar negativa konsekvenser för miljön genom att vi hushåller med utrymme och resurser. Här skapas en stadsdel som främjar sociala värden som trygghet, engagemang i närmiljön, kontakt mellan boende, jämställdhet, barns behov, kreativitet i form av till exempel odling, snickrande, mekande och skapande.

Rosendal ska bli ett område med en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. En stadsmosaik helt enkelt. Området förväntas inrymma cirka 4 500 bostäder och cirka 100 000 kvadratmeter mark för universitetsanknuten verksamhet.

Uppdaterad: