Om Rosendal och planering framåt

Rosendal är en ny stadsdel i södra Uppsala som växer fram. Hållbarhet och innovation är nyckelord i byggandet.

Här kan du ta del av detaljplaner, utvecklingen av olika etapper och bostadsprojekt.

Du kan även se planerade projekt på en karta

Uppdaterad: