Hållbarhet och innovation

I Rosendal har Uppsala kommun gjort stora satsningar för att skapa en hållbar stadsdel. Här kommer vi att berätta mer om arbetet som vi gör tillsammans med byggaktörer och arkitekter med allt från Uppsalas högsta träbyggnad, toppmoderna dagvattenlösningar och livscykelanalyser av gatsten.

Rosendals grönblå dagvattensystem - se filmen

I Rosendal byggs ett toppmodernt system för att hantera dagvatten. Med hjälp av regnbäddar och ett system där vatten infiltreras, fördröjs och renas skapar regnbäddarna stora fördelar. Vill du veta mer om fördelarna med systemen och varför de byggs, se filmen nedan. 

Uppdaterad: