Hållbarhet och innovation

I Rosendal har Uppsala kommun gjort stora satsningar för att skapa en hållbar stadsdel. Här kommer vi att berätta mer om arbetet som vi gör tillsammans med byggaktörer och arkitekter.

Inför utvecklingen av den sista etappen i Rosendal gör kommunen nu en särskild satsning för att minimera klimatavtrycket. Tillsammans med byggbranschen jobbar nu kommunen i ett pilotprojekt där man beräknar, planerar och sedan bygger för att tillsammans bidra till målet att Uppsala kommun ska vara klimatpositivt till 2050.

Det innebär att på ett systematiskt sätt beräkna utsläppen av koldioxid för varje enskild del i projektet, och utifrån det ser hur utsläppen kan pressas ner ännu mer. Det handlar dels om materialval, att till exempel använda trä i stället för betong, dels om att maskiner och transporter som används under byggprocessen ska ha så lite klimatpåverkan som möjligt.

Att skapa en klimatpositiv stadsdel innebär att kraftigt minska på koldioxidutsläppen. Men det räcker inte. För att kompensera för de utsläpp som inte går att undvika måste det till fler åtgärder. Till exempel lokal energiproduktion med solceller, och att binda in kol. Det kan till exempel göras i marken med hjälp av växtbäddar med biokol.

Bygger för vardag utan bil

Att bo i en klimatpositiv stadsdel innebär att bo i ett område där man ska kunna bo utan bil och där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Förutom mindre koldioxidutsläpp ger det också en säkrare boendemiljö och bättre luft. För att kunna klara sig utan bil kommer det att finnas så kallade mobilitetshus i utkanten av stadsdelen.

Mobilitetshus är en byggnad som kommer att kunna användas för bilparkering men även ett ställe för tjänster som till exempel hyrcyklar, bilpooler, paket- och varuutlämning.

Även Ulleråker kommer utvecklas med samma målsättning. Syftet med projektet är inte enbart att minska två stadsdelars klimatpåverkan. Med projektet vill man också driva utvecklingen inom klimatområdet framåt på ett sätt som ger nytta i kommunens övriga projekt men också i branschen som helhet.

Läs mer om våra miljö- och klimatmål

Så arbetar vi med miljö och klimatprogrammet

Uppdaterad: