Klimatpositiv stadsdel

Rosendal har uppmärksammats för sina nyskapande metoder med fokus på hållbarhet. Nu påbörjar vi planeringen av den fjärde etappen, där ambitionen höjs ytterligare och stadsdelen ska bli klimatpositiv.

masma57388_2.jpg

Markanvisningstävling av etapp fyra

Här finns all information för byggaktörer

Mer om klimatsatsningen

Uppsala kommun är en del av ett nationellt klimatledarprogram för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Som resultat av det samarbetet inleds nu satsningen på att Rosendals fjärde etapp ska bli en klimatpositiv stadsdel och därmed binda mer kol än vi släpper ut. Det kommer att påverka allt i byggprocessen, inte minst design, konstruktion och utomhusmiljöer.

Så bygger vi hållbart

Några exempel på åtgärder som pressar ner utsläppsnivåerna kan vara:

  • Återbruk av material.
  • Trä som alternativ till betong.
  • Solceller för lokal energiproduktion.
  • Växtbäddar som binder kol i marken.
  • Delade mobilitetstjänster som exempelvis cykelpooler.
  • Det kan också vara helt nya lösningar eftersom kommunen vill ha fokus på innovationer när etappen byggs. 

Det här händer nu

Aktörer som är intresserade av att bygga i etapp fyra har fått lämna in förslag till kommunen på bostäder de vill bygga. Nu ska kommunen välja ut de som bäst kan förverkliga visionen för projektet och utveckla nya kvarter med minimal klimatpåverkan. De aktörerna får ensamrätt att förhandla om köp av marken, något som kallas markanvisning.

Byggstart kan bli 2025.

Läs mer om våra miljö- och klimatmål på uppsala.se

Rosendal_etapp_4_webb.JPG

 

Uppdaterad: