Klimatpositiv stadsdel

Rosendal har uppmärksammats för sina nyskapande metoder med fokus på hållbarhet. Nu påbörjar vi planeringen av den fjärde etappen, där ambitionen höjs ytterligare och stadsdelen ska bli klimatpositiv.

Mer om klimatsatsningen

Uppsala kommun är en del av ett nationellt klimatledarprogram för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Som ett resultat av det samarbetet satsar vi på att Rosendals fjärde etapp ska bli en klimatpositiv stadsdel och därmed binda mer kol än vi släpper ut. Det kommer att påverka allt i byggprocessen, inte minst design, konstruktion och boendemiljöer.

Så bygger vi hållbart

Några exempel på åtgärder som pressar ner utsläppsnivåerna kan vara:

  • Återbruk av material.
  • Trä som alternativ till betong.
  • Solceller för lokal energiproduktion.
  • Växtbäddar som binder kol i marken.
  • Delade mobilitetstjänster som exempelvis cykelpooler.
  • Det kan också vara helt nya lösningar eftersom kommunen vill ha fokus på innovationer när etappen byggs. 

Fyra aktörer utvalda

masma57388_2.jpg

Aktörer som är intresserade av att bygga den klimatpositiva stadsdelen har fått lämna in förslag till kommunen på bostäder de vill bygga. Nu har kommunen valt ut fyra aktörer som ska få förverkliga visionen för projektet och utveckla nya kvarter med minimal klimatpåverkan. De aktörerna får ensamrätt att förhandla om köp av marken, något som kallas markanvisning.
Byggstart kan bli 2025.

Läs mer om aktörerna som ska bygga

Läs mer om våra miljö- och klimatmål på uppsala.se

Läs mer om hur markanvisningstävlingen var utformad

Rosendal_etapp_4_webb.JPG

 

Uppdaterad: