Klimatpositiv stadsdel i Rosendal

2022 startade resan mot att utveckla den sista etappen i Rosendal till en stadsdel med minimalt klimatavtryck. Satsningen sker i samarbete med Fossilfritt Sverige där Uppsala kommun ingår i ett nationellt klimatledarprogram, för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

1H6A6692.jpg

Syftet med projektet är inte enbart att minska en stadsdels klimatpåverkan. Med projektet vill kommunen också driva utvecklingen inom klimatområdet framåt på ett sätt som ger nytta i kommunens övriga projekt men också i branschen som helhet.

– De lärdomar vi gör genom innovation och utveckling av beräkningsmodeller är det viktigt att vi delar med oss av och sprider till andra. Det är en mycket viktig del av den här satsningen och skapar möjligheten att vi, i linje med Parisavtalet, kan minska koldioxidutsläppen med 12–14 % per år fram till 2030, säger Pär Ridderstolpe.

Den här satsningen sker i nära samarbete med näringslivet och branschen genom Uppsala klimatprotokoll och Fossilfritt Sverige.

– Vi får mycket positiv respons från våra samarbetspartners och vi för dialog både med aktörer som redan är involverade och de som är intresserade av att bli. Alla seriösa aktörer vill gå åt det här hållet och det är mycket inspirerande, säger Jonathan Molund.

Uppdaterad: