Tidiga medborgardialoger

Sävja ska utvecklas tillsammans med medborgarna i form av tidiga dialoger för att den fortsatta planeringen ska bygga på kunskap från - och i samverkan med de som lever och verkar i området.

masma72397 (1).jpg

En förutsättning för en hållbar stadsutveckling är att medborgarna i ett tidigt skede får möjlighet att bidra med sin kunsakp om området och bidrar med underlag till den kommande planprocessen. 

Uppsala kommun har tecknat optionsavtal med två ankarbyggare, Bonava och K2A. Tillsammans ska vi genomföra tidiga medborgardialoger under 2023, för att säkerställa närboendes delaktighet och inflytande. Syftet med dialogerna är att:

  • Förståelsen av platsen skapas utifrån medborgarnas kunskap
  • Förslag till programmering av marken sker i samverkan med medborgarna
  • Utformning av den tillkommande byggelsen samtalas om utifrån behov i området och genomförbarhet

När sedan planbeskedet för Sävja tas fram blir det en gemensam produkt tillsammans med medborgarna som säkerställer att den nya bebyggelsen blir genomförbar och tillför gemensamt identifierade värden till Sävja.

De tidiga medborgardialogerna genomförs av representanter från Bonava, K2A, Strategisk Arkitektur och Uppsala kommun. 

 

"En självklar medborgerlig rätt att vara med och påverka den egna närmiljön"

Läs mer om samhällsbyggnad och planering i Uppsala kommun här:

 

Uppdaterad: