Område och tidplan

Området planeras för etappvisa markanvisningar så småningom, men det är ännu inte bestämt vilka kvarter som är först ut och var olika bebyggelsetyper, parkområden, grönstråk, eller verksamheter ska placeras i området.

Karta.jpgI det här tidiga skedet är det heller inte bestämt en exakt plangräns, omfattning eller innehåll för området, som kommer att baseras på de medborgardialoger som genomförs under 2023. Därför utreds den exakta placeringen och planområdet i ett senare skede.

I planeringen för i området finns även den nya spårvägen som kommer gå från väst till öst. Och det är främst runt det området som utvecklingen av Sävja kommer att starta. Det vill säga mellan Sävja 2 och 3, samt runt korsningen vid väg 255.

Läs om planering för spårvägen här.

 

 

Uppdaterad: