Enkät om den framtida parken

Kvinna doftar på blommande träd

Vi vill fortsätta promenera, njuta av fruktträden, umgås med vänner och kunna ha picknick tillsammans. Bra belysning på kvällstid skapar trygghet.

Under våren genomförde vi en digital dialog på webben med följande frågeställningar:

  • Hur använder du parken idag?
  • Vad vill du göra i parken i framtiden?
  • Vad är viktigt för att du ska uppleva trygghet i Seminarieparken?

 

Resultat:

Idag används parken till att promenera, njuta av fruktträden, träffa vänner, ha picknick, delta i evenemang och rasta hunden. I framtiden vill man gärna fortsätta på samma sätt men ett antal nya förslag har också kommit in. Några exempel är att kunna sporta, lyssna på musik och se teater. Det har också kommit in önskemål om ett café, restaurang och butik.

När det gäller trygghetsfrågan så upplevs inte parken otrygg men några saker kan förbättras. Ännu bättre belysning och lite bättre vägar finns bland önskemålen.

Uppdaterad: