De sydöstra stadsdelarna

I de sydöstra delarna av Uppsala ska det under de kommande 30 åren växa fram flera nya stadsdelar. Stadsdelarna ska byggas hållbart och med plats för mycket grönska så att både du och kommande generationer kan trivas.

Inför arbetet med att utveckla de nya stadsdelarna har kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan för området. I planen kan du bland annat ta del av vilka avvägningar som görs mellan olika allmänna intressen, till exempel bostadsförsörjning och natur- och kulturvärden.

Utifrån den fördjupade översiktsplanen kommer kommunen att ta fram detaljplaner. I samband med detaljplaneringen kan du återigen påverka hur de sydöstra stadsdelarna ska utvecklas. Vid varje detaljplan tas skisser fram, djupare studier görs, lämpligheten prövas igen och nya samråd och dialoger tar vid.

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

Aktuellt

Fler