Uppsala C

I och med att Trafikverket ska dra två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm behöver även Uppsala C och stationsområdet utvecklas. Plats måste skapas för själva spåren och nya lösningar kring hur människor ska ta sig till och från tågen måste tas fram. 

Läs mer om arbetet med att utveckla området kring Uppsala C

Uppdaterad: