Dialoger med skolelever

I mars 2021 träffade vi 46 elever från Sverkerskolan i årskurs 3, 4 och 5 för att ta reda på hur de ville utveckla platserna.

Dialogen med eleverna handlade om hur platserna kunde utvecklas så att det blir tryggare och roligare att röra sig till fots eller cykel i området. Platserna har sedan utformats utifrån barnens önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Sverkerskolan har valts ut till dialogen för att

  • Luthagen är ett centralt område med gatupräglad miljö och lite fokus på platser för barn i åldrarna 9–12 år
  • Sverkerskolan är en av fyra skolor I Uppsala som har sagt ja till att delta i innovationsprojekt
  • gång och cykelvägarna är i liten utsträckning separerade och vägarna till skolan är bilpräglade
  • det behövs trafiksäkerhetsåtgärder i området
  • inhämtade synpunkter från femteklassare i området tycker att skolvägen och området är tråkigt, "man går bara direkt hem efter skolan för att det inte finns något att göra".

Eleverna i årskurs 3,4 och 5 har röstat och tyckt till om olika saker på platserna. De har också varit med och tagit fram ett nytt namn till en av platserna. Deras förslag togs vidare till namngivningsnämnden, som 30 november 2021 beslutade att anta namnet Geometriparken.
Se hur platserna har utvecklats utifrån barnens önskemål

Dialog_webb.jpg

Uppdaterad: