Här finns de fyra platserna

I kartan nedan kan du se en översiktlig kartbild över de fyra platserna som ingått i projektet. Tre av dessa ligger längs järnvägen mellan Ringgatan och Börjegatan. En av ytorna ligger vid korsningen Ringgatan/Sturegatan. För att se den översiktliga kartbilden nedan i större format där gatunamn syns bättre kan du klicka på länken "Visa kartan i större format" här nedanför.

Visa kartan i större formatKarta-alla-platser-original_ny.jpg

Geometriparken (plats 1)

Plats 1 är en parkyta som från början saknade namn. Efter förslag från skoleleverna beslutade namngivningsnämnden att platsen ska heta Geometriparken. Geometriparken ligger mellan Ringgatan och järnvägen i höjd med korsningen Ringgatan/Götgatan.

Plats-1_stor_original_ny.jpg

På bilden nedan ser du hur platsen såg ut innan vi gjorde om den.

Se hur Geometriparken ser ut nu på uppsala.se

Park_utan_namn_webb.jpg

Spårvägsparken (plats 2)

Spårvägsparken är en yta som ligger mellan järnvägen och Dalgatan/Sysslomansgatan.

Plats-2_webb.jpg

På bilden nedan ser du hur Spårvägsparken såg ut innan vi gjorde om den.

Se hur Spårvägsparken ser ut nu på uppsala.se

Platsbild_Spårvägsparken_webb.jpg

Banvaktsparken (plats 3)

Banvaktsparken ligger mellan Hällbygatan och järnvägen. 

Se hur Banvaktsparken ser ut nu på uppsala.se

Plats-3_webb.jpg

På bilden nedan ser du hur Banvaktsparken såg ut innan vi gjorde om den.

Platsbild,-Banvaktsparken_webb.jpg

Korsningen Ringgatan/Sturegatan (plats 4)

Plats 4 hittar du vid korsningen Ringgatan/Sturegatan.

Plats-4_webb.jpg

Uppdaterad: