Kontakt

Vill du veta mer om projektet Aktiv skolväg?

Har du frågor om projektet Aktiv skolväg är du välkommen att kontakta oss. 

Emma Henning
Projektledare, Uppsala kommun
E-post: emma.henning@uppsala.se

Uppdaterad: