Åstråket

Sedan 1995 har vi utvecklat åstråket i Uppsala. Nu är det dags för de södra delarna av åstråket, mellan Islandsbron i norr till Vindbron i söder.

Kommunen vill skapa ett attraktivt årum och åstråk som knyter ihop Kungsängen och Ulleråker med stadskärnan och som är tryggt och tillgängligt alla tider dygnet. Målet är att skapa en helhet i området längs ån med bättre kopplingar till stadskärnan.

Det ska vi åstadkomma genom att

 • rusta upp hela området
 • utveckla ett levande och tryggt åstråk
 • förbättra tillgängligheten i området
 • skapa nya mötesplatser och plats för evenemang
 • skapa ett attraktivt rekreations- och idrottsstråk längs åns västra sida
 • utveckla hamn- och båtlivet.

Läs planprogram för södra åstråket på uppsala.se.

Utvecklingsområden

I Södra Åstråkets närområde utvecklas flera olika projekt samtidigt, de flesta drivs var och en för sig och har individuella tidplaner för genomförandet.

 • Östra Ågatan och åstråket, arbete pågår
 • Planprogram Hugin, Kungsängen, detaljplanearbete pågår
 • Planprogram Ångkvarn, Kungsängen, detaljplanearbete pågår
 • Detaljplan för Tullgarnsbron med väganslutning, granskning av detaljplan genomförd
 • Kvarteret Kölen, utredning pågår
 • Reningsverket, utbyggnadsplanering
 • Utvecklingsplan Stadsträdgården, planen är under omarbetning
 • Ombyggnation Studenternas IP, arbete pågår
 • Utvecklingsplan KAP, arbetet har startat
 • Utvecklingsplan för Hospitalsparken i Ulleråker, arbete pågår 

Mer information

Processledare stadsutveckling
Karin Åkerblom
Uppdaterad: