KAP

KAP är en central del av Södra Åstråket mellan Studenternas nya idrottsområde och Kungsängsbron. Det ursprungliga namnet ska ha varit Kap Finisterre, vilket syftar på Europas västligaste spets, även kallad ”världens ände”.

Se bilden nedan i större format

Kap_small_webb.jpg

Det slut man syftar på här i Uppsala är Flusterpromenadens södra ände. I dikten ”Ett minne” av Gustav Fröding nämns ”promenaden från Kap till Sankt Eriks kvarn” vilket vittnar om att namnet var i bruk redan på 1880-talet.

Under början av 2000-talet har området använts för utomhuskonserter och festivaler. Inom området finns en tillfällig förskola. På den öppna gräsytan läggs vintertid ett uppskattat skidspår. Målsättningen är att utveckla KAP som en aktivitetspark öppen för alla Uppsalabor, utan inträden och bokningsbara anläggningar.

Aktivitetspark med vintertema

KAP är en aktiv del av Södra Åstråket under hela året, särskilt vintertid. Ett kuperat landskap med spår skapar möjlighet till skidåkning på vintern, cykling på sommaren och många platser att hänga på. Träd och vegetation skapar rumskänsla i den annars öppna ytan. Vattnet upplevs nära med nya bryggor och grillplatser vid Fyrisån. KAP är en plats för aktiva, unga som gamla.

Södra Åstråkets utvecklingsområden

 

Uppdaterad: