Så utvecklas Södra Åstråket

Sedan 1995 har Uppsala kommun utvecklat åstråket till en av Uppsalabornas favoritplatser. Nu är det dags att arbeta med de södra delarna, mellan Islandsbron i norr till Vindbron i söder.

Sedan mitten av 1990-talet har kommunens satsningar på Uppsalas centrala årum gjort staden mer attraktiv och gett Uppsalaborna ett nytt vardagsrum mitt i staden. 

Nu fortsätter satsningen på årummet söderut. Från Islandsbron i norr till Vindbron i söder bjuds besökarna på ett nytt grönt stråk fyllt av upplevelser. Nya bryggor och bryggdäck ska ge närhet till Fyrisåns vatten och stora parkytor erbjuder möjligheter till lek och rekreation. Södra Åstråket ska ge plats för rekreation och aktivitet till vardags och fest under alla årstider.

  • Området rustas upp 
  • Tillgängligheten förbättras
  • Nya mötesplatser och plats för evenemang skapas
  • Ett attraktivt rekreations- och idrottsstråk byggs upp längs åns västra sida
  • Hamn- och båtlivet stärks och utvecklas
  • Ett levande och tryggt åstråk skapas

Planerade insatser

Klicka på bilden nedan för att se den i större format.

Kartskiss som visar en översikt över Södra Åstråket. Klicka på bilden för att se den i större format.

Projektets sex delområden

Projektet Södra Åstråket är indelat sex geografiska områden: 

 

Läs planprogrammet för Södra Åstråket på uppsala.se.

Uppdaterad: