Försäljning av mark

Librobäck verksamhetsområde expanderar med nya ytor för industri- och kontorsverksamhet.

I nordvästra delen av Librobäck utvecklas Garverigatan, ett nytt kvarter inom Librobäck Husbyborg verksamhetsområde. Totalt tillkommer cirka 130 000 kvadratmeter verksamhetsyta. Inom området får industri- och kontorsverksamheter etableras i enlighet med gällande detaljplan.
Detaljplan och mer information om området Garverigatan

Tidplan

  • 2021: Försäljningen av mark inom Garverigatan startar.
  • Sommaren 2021: Skede 1 i utbyggnaden av infrastrukturen i området beräknas bli klar.
  • 2023: Skede 2 i utbyggnaden av infrastrukturen i området beräknas bli klar.

Pris på mark

Fastigheterna inom området kommer att säljas till marknadsvärde.

Exempel på övriga kostnader som tillkommer för köpare är anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp, fjärrvärme och fiber.

Kontakt

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa mark för verksamhet i området.

E-post: garverigatan@uppsala.se

Sidan uppdateras löpande med mer information.

Uppdaterad: