Försäljning av mark

Librobäck verksamhetsområde expanderar med nya ytor för industri- och kontorsverksamhet.

I nordvästra delen av Librobäck utvecklas Garverigatan, ett nytt kvarter inom Librobäck Husbyborg verksamhetsområde. Här säljer kommunen 29 stycken fastigheter om totalt cirka 12 hektar, avsedda för industri- och kontorsverksamhet.

Försäljningen av fastigheterna sker till marknadsvärde, med gällande detaljplan som utgångspunkt och en i övrigt sammanvägd bedömning. 

Detaljplan och mer information om området Garverigatan

Tidplan

  • 2021: Försäljningen av mark inom Garverigatan startar.
  • Sommaren 2021: Skede 1 i utbyggnaden av infrastrukturen i området beräknas bli klar.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att köpa mark inom Garverigatan.

E-post: garverigatan@uppsala.se

Uppdaterad: