Garverigatan

Som en förlängning av det befintliga verksamhetsområdet i Librobäck Husbyborg växer Garverigatan fram. Här tillkommer cirka 130 000 kvadratmeter yta för verksamheter.

I nordvästra delen av Librobäck utvecklas Garverigatan, ett nytt kvarter inom Librobäck verksamhetsområde. Totalt tillkommer cirka 130 000 kvadratmeter yta för verksamheter. Inom området får industri- och kontorsverksamheter etableras i enlighet med gällande detaljplan.
Ta del av detaljplan för Garverigatan

Attraktivt läge

Garverigatan är attraktivt beläget med närhet till E4, länsväg 55, stadens kollektivtrafik, cykelstråk och till Uppsala centralstation. Det är cirka 3,5 kilometer till Stora torget i centrum.

Nya gator, cykelvägar och en dagvattendamm

Förutom verksamheter ska området bebyggas med nya gator, cykelvägar samt en dagvattendamm. I områdets norra gräns (mot Fyrisån) planteras buskar och träd som ska fungera som vindskydd. Längs med områdets södra gräns (mot väg 272)  planteras en trädallé mellan väg 272 och den cykelväg som byggs inom området. De  gator och cykelvägar som vi bygger kommer att vara belysta.

Tidplan

Gatorna kommer att byggas i två olika omgångar. Under den första omgången lägger vi allmänna ledningar nere i marken och därefter anlägger vi gatuområdet ovanför. Detta arbete pågår och beräknas bli färdigt sommaren 2021.

Försäljning av mark inleds under 2021. När verksamhetsmarken är såld och bebyggd byggs gatorna klart genom att kantsten och asfaltering läggs. Vi beräknar att detta kommer kunna ske först under 2023.

Försäljning av mark

Försäljning av mark inom Garverigatan inleds under 2021. På länken här nedanför hittar du mer information om du är intresserad av att köpa mark inom området.

Information om försäljning av mark inom Garverigatan

Uppdaterad: