Garverigatan

Som en förlängning av det befintliga verksamhetsområdet i Librobäck Husbyborg växer Garverigatan fram. Här säljer kommunen verksamhetsmark, fördelat på 29 fastigheter i olika storlekar, avsedda för industri- och kontorsverksamhet.

I nordvästra delen av Librobäck utvecklas Garverigatan, ett nytt kvarter inom Librobäck verksamhetsområde. Här säljer kommunen 29 stycken fastigheter om totalt cirka 12 hektar, avsedda för industri- och kontorsverksamhet i enlighet med gällande detaljplan. 
Ta del av detaljplan för Garverigatan

Attraktivt läge

Garverigatan är attraktivt beläget med närhet till E4 och länsväg 55 samt stadens kollektivtrafik och cykelstråk.

Nya gator, cykelvägar och en dagvattendamm

Detaljplaneområdet är utbyggt med nya gator, cykelvägar och en dagvattendamm. I områdets norra gräns har buskar och träd planterats som vindskydd och längs väg 272 har en trädallé anlagts.

Tidplan

  • Gatorna byggs i två omgångar. Under den första omgången läggs allmänna ledningar i marken och därefter anläggs gatuområdet ovanför. Detta arbete färdigställdes 2020/2021.
  • Försäljningen av fastigheterna pågår.
  • När merparten av fastigheterna är sålda byggs gatorna klart genom att kantsten och asfalt läggs.

Försäljning av mark

Är du intresserad av att förvärva mark inom Garverigatan? Mer information finner du via länken nedan.

Information om försäljning av mark inom Garverigatan

Uppdaterad: