Norra Hovstallängen idag

Norra Hovstallängen är en del av Kungsängen och därmed en del av Uppsalas innerstad. I närheten finns en hel del nybyggda bostäder. Vi planerar också för att det ska vara möjligt att bygga fler bostäder i kvarteren Ångkvarnen och Hugin som ligger alldeles intill.

Idag består Norra Hovstallängen av en bussparkering, verkstäder för fordon, utbildningslokaler och kontorslokaler. Här ligger också den kulturella mötesplatsen Köttinspektionen som var en köttbesiktningsbyrå för många år sedan.

Området är inhägnat och kan inte nås av allmänheten i dagsläget. Det gör att det är en barriär mot resten av innerstaden. Något som den nya planen ska åtgärda.

Uppdaterad: