Tidplan för Norra Hovstallängen

  • Samråd detaljplanen 22 januari–5 mars 2021.
  • Flytt av fjärrvärmeledningar 2021.
  • Rivning av de byggnader på området som inte ska bevaras 2021–2022.Marken kommer att saneras i samband med byggnationen.
  • Försäljningsprocessen av marken påbörjades i början av 2022.
  • I juni 2022 beslutade kommunstyrelsen att ändra tillvägagångssättet för försäljning av marken eftersom rättsläget kring förfarandet är osäkert. Kommunen analyserar också hur byggkonjunkturen kan påverka projektet.
  • Nu pågår arbete med att se över markförsäljningsfrågorna och att uppdatera tidplanen.

Mer om den generella detaljplaneprocessen

Uppdaterad: