Omvandling av närliggande kvarter

Flera av de centrala delarna av Uppsala utvecklas och påverkarvarandra. Kvarteren Ångkvarnen, Hugin och Uppsala C ligger nära Norra Hovstallängen och bidrar till ett utvecklat stadsliv.

Ångkvarnen - från industri till bostäder

I kvarteret Ångkvarnen pågår planering för omvandling av industri till bostäder, förskola och centrumverksamheter. Arbetet har pågått sedan 2016. Utvecklingen av Ångkvarnen öppnar upp nya möjligheter att koppla samman den nordöstra sidan av stadsdelen med årummet.

Läs mer om Ångkvarnen

Hugin - bostäder, skola och lokaler

På andra sidan Strandbodgatan ligger kvarteret Hugin vars planprogram godkändes av Plan och byggnadsnämnden i december 2017. Kvarteret kommer att delas upp i två kvarter, varav det ena kommer att innehålla bostäder och förskola, och det andra kommer att innehålla verksamheter och arbetsplatser. På så sätt bidrar vi till att knyta ihop Kungsängen med innerstaden.

Läs mer om Hugin

Uppsala C

Norra Hovstallängen ligger nära Uppsala centralstation som kommer att utvecklas de kommande åren. Förutom att kapaciteten i kollektivtrafiken kommer att utvecklas så kommer det också finnas möjlighet att skapa fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser här.

Läs mer om utvecklingen av Uppsala C

Uppdaterad: