Östra Fyrislund

Fyrislund ska utvecklas till en helt ny stadsdel. Stadsdelen kommer att innehålla allt från stora logistikverksamheter till små hantverksföretag och handel.

I östra Fyrislund skapar vi ytor för företag. Totalt tillkommer cirka 700 000 kvadratmeter verksamhetsyta.

Enligt detaljplanen ska det förutom ovanstående verksamheter även finnas utrymme för att bygga nya restauranger och annan serviceverksamhet i området. I Nerkumla och Överkumla byggs även nya bostäder. Kommunen har ingen bostadsmark i området.

Östra Fyrislund