Försäljningsläget

Här kan du följa hur försäljningen av mark för verksamheter i området ser ut. 

försäljningsläget-2022.png

Fastighetsinformation över kvarvarande tomter

Uppsala Danmarks-Kumla 8:29 (PDF, 84 KB)

Uppsala Fyrislund 11:4 (PDF, 80 KB)

Uppsala Fyrislund 11:5 (PDF, 80 KB)

Uppdaterad: