Markanvisningstävling

Uppsala kommun utsåg Juvelen till det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för den nya kontorsbyggnaden vid Uppsala resecentrum. Förslaget är framtaget av Skanska Sverige AB i samarbete med Utopia Arkitekter.

Enligt juryns bedömning är Juvelen en märkesbyggnad vid östra sidan av resecentrum. Förslaget är idémässigt konsekvent och presenterar en byggnad vars formspråk kontrasterar och frigör.

Projektets kanske största förtjänst ligger i hur det skickligt och sinnrikt hanterar de olika marknivåerna som finns på platsen med ett helhetsgrepp som ger ett sömlöst spel mellan ute och inne. Projektet övertygar i sin gestaltning hur människor kommer att röra sig och befolka både byggnaden och platsen.

Med sin gnistrande fasad i metall, laddad med solceller för en maximalt hållbar byggnad, har Juvelen möjlighet att bli ett nytt landmärke vid infarten från söder.

Uppdaterad: