Hållbarhet och miljö

De nya byggnaderna vid Uppsalas resecentrum har alla en stark profil avseende miljö och klimat, så även Juvelen. Stor vikt har lagts vid klimat- och hållbarhetsfrågorna när byggnaden och de tillhörande allmänna ytorna har utformats.

Uppdaterad: