Etapp 1

Carolina Rediviva-Nybron

Den första etappen av paradgatan invigdes i december 2015. Sträckan 

Carolina Rediviva–Nybron har fått ett nytt utseende samtidigt som det skapats mer plats för fotgängare. Körytan har blivit något smalare, gångbanorna har breddats och entréer till fastigheterna har tillgänglighetsanpassats.

Paradstolpar

I Carolinabacken sitter de nya paradstolparna. Förutom till gatubelysning, kan de användas till blomsterutsmyckning, eldlyktor och vepor vid olika firanden eller årstider. Från Nedre Slottsgatan till Västra Ågatan sitter ny gatubelysning på husväggar för att ge bättre ljus åt våra trafikanter.

Uppdaterad: