Etapp 2

Vaksalagatan från Storgatan till Väderkvarnsgatan

I etapp 2 har vi byggt om Vaksalagatan på sträckan mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan. 

Så har Vaksalagatan förändrats

  • Vaksalagatan har blivit bredare och fått två körfält i varje riktning. Ett av körfälten är enbart för kollektivtrafik.
  • Busshållplatserna har flyttats från Vaksalaviadukten till Vaksala torg som är en ny knutpunkt i Uppsalas kollektivtrafik.
  • Vaksala torgs yta har minskat något när gatan och gångbanan på den norra sidan gjorts bredare.
  • Vaksalagatan har fått paradstolpar precis som Drottninggatan. De är placerade i torgets kant vid gatan och längs med UKK. Ny gatubelysning har satts upp på husväggar längs norra sidan.
  • Parkeringsplatser för rörelsehindrade har flyttats från Vaksalagatan till Storgatan, parkeringsfickan mellan UKK och Sivia.
  • Gallerian Kvarnen kommer att byggas om med nya entréer i den kommersiella bottenvåningen och fler bostäder på taket.

Bilden nedan visar hur Vaksalagatan och ytorna runt Vaksala torg ser ut efter ombyggnationen.

Träden längs Vaksalagatan

Eftersom gatan och gångbanan längs Vaksala torg blivit bredare har vi tagit ned de träd på Vaksala torg som stod närmast Vaksalagatan. Nya träd har planterats. De träd som stod utanför UKK har flyttats till norra delen av Gränbyparken.

Uppdaterad: