Etapp 3

Skiss Paradgatan

I början av mars 2021 påbörjas etapp 3 av Paradgatan, vilket innebär Vaksalagatans sträckning från Stora torget till Kungsgatan. När renoveringen är klar, flyttas busshållplatserna på Stora torget till Vaksalagatan, kvarteret mellan Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan. Genom att flytta busshållplatserna på Stora torget får det en mer stadsmässig och arkitektonisk utformning, som ett nav i Paradgatan. Samtidigt innebär busshållplatsernas nya läge på Vaksalagatan en central knutpunkt för kollektivtrafik närmare resecentrum.

Blivande förändring

Mellan Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan smalnas körbanan av, för att ge mer plats för gående och väntande bussresenärer. Stor vikt läggs vid trygghetsaspekten och tillgängligheten för gående, och de som väntar vid busshållplatserna. Det ska också finnas plats för soffor utan att flödet på gatan stoppas upp.

Så här påverkas allmänheten under byggtiden

Butiker och verksamheter hålls öppet som vanligt under byggtiden och som gående kommer man alltid att komma fram på gatan. Arbetena utförs i etapper där gångbanorna hålls öppna i så stor utsträckning som möjligt. Vid arbeten som påverkar anslutningen till entréer, läggs plåtar ut som gör entréerna tillgängliga. Ombyggnaden av Paradgatan beräknas vara klar till årsskiftet 2022. Busstrafiken kommer fortsatt vara omledd under tiden för Stora Torgets ombyggnad.

  • Vaksalagatan stängs av för trafik (idag är endast varutransporter, taxi och bussar tillåtna).
  • Bussarna som i vanliga fall passerar Stora torget, leds om via St.Olofsgatan. Mer information finns här.
  • I samband med ombyggnaden kommer även ledningsomläggningar att utföras. Det gäller till exempel vattenledningar och fjärrvärmeledningar. Kungsgatan påverkas av ledningsomläggningarna, med begränsad framkomlighet för biltrafiken. Dessa arbeten är planerade under sommartid när inte så mycket folk är i rörelse, från skolavslutningen i juni till och med skolstarten i augusti.
  • Dragarbrunnsgatan är fortsatt öppen för trafik, men begränsas till ett körfält. Plåtar läggs över pågående schakter. Kortare helavstängningar kommer dock att krävas i samband med svetsning av fjärrvärmeledningar.

Karta

Klicka på kartan för en större version.

Uppdaterad: