Kommande etapper

Vaksalagatan mellan Kungsgatan och Storgatan

Stadshuset renoveras och byggs ut och i samband med detta kommer förändringar i husets entréplan mot Vaksalagatan och Kungsgatan att göras. Ett mer öppet och tillgängligt stadshus kopplat till såväl paradgatan som till stråket längs järnvägen beräknas stå färdigt 2020-2021.
Läs mer om arbetet med Stadshuset

Förändringarna av sträckan omfattar:

  • Platsen framför Stadshuset öppnas upp till ett välkomnande entrétorg – en ny viktig platsbildning i Uppsala.
  • För att skapa friare sikt längs paradgatan behöver järnvägsräcket på bron bytas ut mot ett transparent räcke.
  • En av busshållplatserna, närmast Kungsgatan, i Vaksalaviadukten har flyttats norrut till Storgatan och såväl viaduktens väggar som passager ska göras om.
  • Hela kvarteret Siv, Sivia torg, ska byggas om. Planarbetet startar 2019 och beräknas vara färdigt 2022. Den nya fastighetsägaren, Alma Fålhagen AB, vill uppföra en ny kontors- och hotellbyggnad med handel i bottenvåningen. 
    Läs mer om ombyggnaden av kvarteret Siv 
Uppdaterad: