Störningsfri stad

Forskningsprojektet Störningsfri stad ska ta reda på hur samordnad byggtrafik kan bidra till förbättrad miljö.

Bakgrunden till projektet är den starka samhällsutvecklingen med många byggprojekt i främst stadsmiljö. Det innebär att behovet av transporter ökar samtidigt som möjligheten för stora bilar att ta sig fram i trafiken blir begränsad. Orsaken är avsaknad av överblick över trafikbelastning, brist på koordination av transporterna mellan myndigheter, byggföretag och byggprojekt.

Planeringssystem med interaktiv visualisering

Syftet med projektet är utveckla ett system som ska hjälpa oss att planera och samordna. Systemet kommer bland annat ta hjälp av 3D-modeller av stadsplanering, trafiksimuleringsmodeller och realtidsdata som till exempel ljudnivåer. Med hjälp av systemet kan vi se hur varje beslut inom stads- och byggtrafikplanering påverkar staden. Då har vi ett stöd för att bättre kunna planera och samordna transporter.  

Tidplan och kostnader

Projektet kommer att pågå i tre år och har fått medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Kostanden för projektet är 7,3 miljoner kronor varav Vinnova finansierar 4,9 miljoner kronor och 2,4 miljoner kronor är bidrag från deltagande parter. Uppsala kommun bidrar med tid och kunskap.

Om du vill veta mer

Rune Wåhlin 
Telefon: 018-727 41 97
E-post: rune.wahlin@uppsala.se

Uppdaterad: