Tjänster

Det är obligatoriskt för byggherrar och deras entreprenörer som är anslutna till Uppsala bygglogistikcenter att använda leveransplaneringstjänsten och samlastningsleveranser som ingår i anslutningsavgiften.

Vissa tjänster ingår inte i anslutningsavgiften utan är tilläggstjänster som kostar extra.

Tjänster som ingår

Följande obligatoriska bastjänster ingår i anslutningsavgiften till bygglogistikcenter:

 • Fri användning av leveransplaneringstjänsten.
  Med hjälp av den kan byggherrar och entreprenörer planera transporter och boka lossningstider och avisera gods. Tjänsten meddelar också när slingbilen kommer till lossningsplatsen och vad leveransen innehåller.
  Läs om leveransplaneringstjänsten

Vissa kostnader kan tillkomma

Vissa tjänster ingår inte i anslutningsavgiften men är ändå obligatoriska att betala om de behöver genomföras på bygglogistikcenters central. Det gäller hantering av specialkollin och eventuell extra utrustning som krävs för att hantera det hantering av transportskadat gods som inte har orsakats av Wiklunds Åkeri. hantering av obokade transporter och felmärkt gods.

Se prislista och kostnad för de extra logistiktjänsterna

Tilläggstjänster

Vissa tjänster ingår inte i anslutningsavgiften utan är tilläggstjänster som kostar extra. Det gäller bland annat

 • expressleveranser
 • inbärningstjänster
 • avfallshantering
 • korttidslagring och långtidslagring av byggmaterial
 • kranbilstjänster
 • återbruk

Se prislista för tilläggstjänster

Uppdaterad: