Anslutna byggprojekt

Uppsala växer och Rosendal, Östra Sala backe och Ulleråker är tre av kommunens största utvecklingsområden. Byggnationerna i områdena sköts av olika byggherrar och de ligger ganska tätt ihop och i nära anslutning till befintlig bebyggelse. För att skapa goda förutsättningar för ett hållbart byggande i områdena är det därför obligatoriskt för att alla byggherrar i Rosendal, Östra Sala backe och Ulleråker att ansluta sig till Uppsala bygglogistikcenter. 

Bygglogistikcenter ska användas i kommande etapper

Bygglogistikcenter finansieras av byggherrarna och drivs av kommunen. Från och med 1 mars 2018 ska alla berörda byggherrar och deras entreprenörer vara anslutna till bygglogistikcenter i kommande etapper

Rosendal och Östra Sala backe ska använda Uppsala bygglogistikcenter från etapp 2 och framåt. Ulleråker ska använda det under projektets alla etapper. 

Läs om utvecklingen av Rosendal.
Läs om utvecklingen av Östra Sala backe.
Läs om utvecklingen av Ulleråker.  

Logistikbilaga och standardavtal

För Rosendal etapp 2 och Östra Salabacke etapp 2 har logistikbilagor tagits fram som listar regler och förutsättningarna som byggherrar och entreprenörer ska förhålla sig till för att kunna leverera material till byggarbetsplatsen.

Du som byggherre inom kommande etapper i Rosendal, Östra Sala backe och Ulleråker kan utgå från logistikbilagorna och standardavtalen men kom ihåg att förutsättningarna mellan de olika etapperna kan skilja sig åt. Rosendal använder exempelvis grindar vid sitt byggområde.

Läs logistikbilaga för Rosendal etapp 2 (PDF, 201 KB)
Läs standardavtal för Rosendals etapp 2 (PDF, 182 KB)

Läs logistikbilaga för Östra Sala backe etapp 2 (PDF, 246 KB)
Läs standardavtal för Östra Sala backe etapp 2 (PDF, 225 KB)

Informations- och startmöte för alla berörda byggherrar

Inför varje ny etapp kallar kommunen alla berörda byggherrar och entreprenörer till informationsmöten om bygglogistikcenter. Informationsmötena hålls från markanvisningstävling fram till byggstart. På mötena informerar kommunen om hur Uppsala bygglogistikcenter fungerar och svarar på frågor.

Genomgång av tjänsterna innan byggstart

När det är dags för byggstart bjuder Uppsala kommun in till ett särskilt startmöte med mer praktisk information om hur man använder bygglogistikcenters tjänster.

På startmötet berättar Uppsala kommun och leverantörerna Wellsec AB och Wiklunds Åkeri AB om hur bygglogistikcentrets samlastningscentral fungerar och hur man använder leveransplaneringstjänsten.

Wellsec AB och Wiklunds Åkeri AB erbjuder och genomför också enskilda utbildningar och genomgångar med entreprenörerna om det behövs.

Uppsala bygglogistikcenter

Projektledare
Catharina Danckwardt-Lillieström
Uppdaterad: