Anslutna byggprojekt

Uppsala växer och Rosendal, Östra Sala backe och Ulleråker är tre av kommunens största utvecklingsområden. Byggnationerna i områdena sköts av olika byggherrar och de ligger ganska tätt ihop och i nära anslutning till befintlig bebyggelse. För att skapa goda förutsättningar för ett hållbart byggande i områdena är det därför obligatoriskt för att alla byggherrar i Rosendal, Östra Sala backe och Ulleråker att ansluta sig till Uppsala bygglogistikcenter. Andra områden inom Uppsala tätort kan tillkomma.

Bygglogistikcenter ska användas i kommande etapper

Bygglogistikcenter finansieras av byggherrarna och drivs av kommunen. Från och med 1 mars 2018 ska alla berörda byggherrar och deras entreprenörer vara anslutna till bygglogistikcenter i kommande etapper. 

Rosendal och Östra Sala backe ska använda Uppsala bygglogistikcenter från etapp 2 och framåt. Ulleråker ska använda det under projektets alla etapper. 

Läs om utvecklingen av Rosendal.
Läs om utvecklingen av Östra Sala backe.
Läs om utvecklingen av Ulleråker.  

Logistikbilaga och standardavtal

Logistikbilagan för bygglogistikcenter listar de regler och förutsättningar som byggherrar och entreprenörer ska förhålla sig till för att kunna leverera material till byggarbetsplatsen.

Du som byggherre kan utgå från logistikbilagan och standardavtalet men kom ihåg att förutsättningarna mellan de olika etapperna kan skilja sig åt.

Läs logistikbilaga för bygglogistikcenter (PDF, 214 KB)

Läs standardavtal för anslutning till Uppsala Bygglogistikcenter (DOCX, 56 KB)

Informations- och startmöte för berörda byggherrar

Inför varje ny etapp kallar kommunen berörda byggherrar och entreprenörer till startmöte om bygglogistikcenter. På mötena berättar  kommunen om hur Uppsala bygglogistikcenter fungerar och svarar på frågor.

Genomgång av tjänsterna innan byggstart

När det är dags för byggstart bjuder Uppsala kommun in till ett särskilt startmöte med mer praktisk information om hur man använder bygglogistikcenters tjänster.

På startmötet berättar Uppsala kommun och leverantören Wiklunds Åkeri AB om hur bygglogistikcentrets samlastningscentral fungerar och hur man använder leveransplaneringstjänsten.

Wiklunds Åkeri AB erbjuder och genomför också enskilda utbildningar och genomgångar med entreprenörerna om det behövs.

Uppsala bygglogistikcenter

Tf verksamhetsansvarig
Jasmin Ahnfors, konsult
Uppdaterad: