Kostnader

Alla anslutna byggherrar ska betala en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften fungerar som en fast kostnad för de obligatoriska tjänsterna.
Läs om anslutningsavgiften.

Utöver de obligatoriska tjänsterna finns det vissa tilläggstjänster som kostar extra. 
Se prislista för tilläggtjänsterna.

Om du bryter mot reglerna och hanterar leveranser på ett felaktigt sätt riskerar du att få vite. 
Läs vad som gäller vid regelbrott.

Uppdaterad: