Kontaktuppgifter till ansvariga för projektet

Du som vill veta mer om arbetet med Eriksberg och Ekebydalen är välkommen att kontakta vår projektledare.

Kontaktuppgifter till projektledare

Elin Robertsson

Telefon: 018-727 46 23

E-post: eriksberg@uppsala.se

20 februari 2018