Om området

Stadsdelen Eriksberg ligger cirka tre kilometer från centrala Uppsala. Norr om Eriksberg ligger det obebyggda området Ekebydalen. Eriksberg och Ekebydalen erbjuder bland annat mycket grönska, olika boendeformer, idrottsanläggningar, kolonilotter, skolor, vård och service.

En grön stadsdel

Eriksberg karaktäriseras till stor del av bebyggelse i sparad natur. Byggnaderna är i många fall naturligt placerade i förhållande till terrängen. Höjder har till stor del lämnats obebyggda. Närheten till naturen präglar hela området och bidrar till upplevelsen av Eriksberg som en grön stadsdel. I direkt anslutning till Eriksberg ligger naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten.

En dal med både idrottsanläggningar och kolonilotter

Norr om Eriksberg ligger Ekebydalen, som består av idrottsanläggningar, hagmarker, dammar och odlingslotter. Ekebydalen fungerar även som en entré till Hågadalen.

En blandning av boendeformer

Idag bor ungefär 7 000 personer i Eriksberg, i olika former av boenden. Ungefär 50 procent är hyresrätter, 45 procent är bostadsrätter och 5 procent är äganderätter. Boendeformerna är tydligt uppdelade och ligger i olika delar av området.

Både service, vård och skolor

I centrala Eriksberg ligger Västertorg. Här erbjuds tandvård, apotek och kommersiell service i form av livsmedelsbutiker, pizzeria och tobaksaffär. Service finns också längs Norbyvägen i form av restauranger, blomsterhandel och begravningsbyrå.

I närheten av Västertorg finns ett stadsdelsbibliotek. Mitt emot biblioteket ligger vårdcentralen och ett av stadsdelens flera äldreboenden.

I Eriksberg finns också flera förskolor och grundskolor. Strax norr om Ekebydalen ligger Ekeby bruk där det utöver för- och grundskola även finns ett gymnasium.

Områdeskarta Eriksberg planprogram

Eriksberg och Ekebydalen ligger inom den röda linjen på kartan.

Uppdaterad: