Främre Boländerna idag

Idag är Främre Boländerna ett industriområde med många olika typer av verksamheter. Bland annat finns tekniskt framstående företag inom life science, men också företag inom exempelvis byggentreprenad, elektronik, gym och verkstad.

Främre Boländerna består av ett cirka 36,4 hektar stort område, vilket är ungefär lika stort som Gamla stan i Stockholm. Området avgränsas genom Strandbodgatan, museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården. Idag finns en hel del industrilokaler här. Några av dessa kommer att stå kvar och andra kommer att utvecklas av fastighetsägarna eller ersättas av innovativa kontor, butiker och restauranger.

Flygbild över Främre Boländerna 2020.

Promenerar man i Främre Boländerna idag kan det vara svårt att föreställa sig att toppmoderna byggnader kommer att ta stor plats här inom några år. Här finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ska bevaras, breda gator, enklare parker och förhållandevis låga byggnader.

Person i laboratorium

Cytiva – Uppsalas största privata arbetsgivare

På Björkgatan, i anslutning till Främre Boländerna, ligger life science-företaget Cytiva som är Uppsalas största privata arbetsgivare med cirka 1200 anställda. Cytiva utvecklar och levererar medicinska produkter till en internationell marknad. I området finns också ett antal underleverantörer till Cytiva.

Två personer i laboratorium på Testa Center

Testa Center möjliggör processutveckling av biologiska produkter

Svenska regeringen har genom Vinnova och Cytiva etablerat en anläggning där akademiska grupper, start-ups och större bolag kan testa sina tekniska, biologiska, process- och digitaliseringsinriktade projekt i en riktig bioprocessanläggning. Anläggningen heter Testa Center och ligger precis utanför Främre Boländerna. Ett flertal start-up-bolag och etablerade bolag har testat sina produkter här i större skala. Det har blivit en plats för utbyte inom både forskning och produktutveckling. Uppsala universitet har också en del av sin verksamhet i Testa Center.

Teknisk produktion

AQ M-Techs producerar unika lösningar till läkemedels- och livsmedelsindustrin

Med sina 80 anställda har Uppsalaföretaget AQ M-Tech producerat tekniklösningar både till den svenska och den internationella marknaden. Företaget har under flera år haft sitt säte i Boländerna och sett fördelar med sin placering. Bland annat är närheten till Arlanda en faktor som AQ M-Tech har dragit nytta av. Det underlättar för dem att arbeta internationellt.

Person som går i trappor nära Uppsala Central

Folkuniversitetet befolkar området även på kvällar

På Bergsbrunnagatan i Främre Boländerna finns Folkuniversitetet. Det centrala läget gör att elever lätt tar sig hit från hela regionen, både dag- och kvällstid. Ungdomar och vuxna deltar här i ett 80-tal kurser och utbildningar. Bland utbudet finns både yrkesutbildningar, gymnasieutbildningar, uppdragsutbildningar och kvällskurser.

Butiker med mera

I Främre Boländerna finns idag också en hel del olika butiker, byggentreprenörer, elektronikföretag, gym och verkstäder. Området är lätt att ta sig till med lokaltrafik, bil, cykel eller gåendes.

Uppdaterad: