Etapp- och tidplan för Främre Boländerna

Främre Boländerna kommer att byggas om i etapper. Först ut är en av etapperna närmast stadskärnan och Centralstationen, Ställverket, som börjar byggas ut från och med 2024.

Etapper_juli_2023.jpg

Även om området kommer att ha en gemensam inriktning så kommer olika etapper i Främre Boländerna att få olika detaljplaner. Villkoren i de olika detaljplanerna kan variera beroende på markförhållanden och omgivning.

Etapp Ställverket

Ställverket är den största etappen och den som ligger närmast stadskärnan. Det är här ombyggnaden av Främre Boländerna kommer börja. I denna etapp kommer det finnas mestadels kontor, utbildningsverksamhet, tillverkning, labb, produktion, med mera. Här finns även parkerna Bergsbrunnaplan, Märstaplan och Knivstaplan. Under år 2024 inleds arbetena. Bergsbrunnaplan byggs om, ledningsarbeten och rivningar kan ske av byggnader längs Säbygatan.

Fastighetsägare som finns i Ställverket:

Castellum AB
BRF Kvoten
Vectura fastigheter AB

Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl.

Etapp Gudur

Etapp Gudur är kvarteret närmast Uppsala Central. Etappen kommer att utvecklas i likhet med Ställverket och och planläggning kan komma att återupptas 2023 för ett par fastigheter. Förberedelser pågår.  

Etapp Ångmaskinen

Norr om Ställverket ligger etapp Ångmaskinen. Denna del ligger nära stadskärnan och Centralstationen och kan med fördel byggas för verksamheter som får mycket besök. Förberedelser inför planläggning pågår och planläggning för en del fastigheter kan komma att påbörjas 2023. 

Övriga kvarter i Främre Boländerna

Turbinen och Traktorn ligger i östra delen av området som gränsar till företaget Cytiva och Testa Center. Av den anledningen kan det finnas fördelar för tekniskt inriktade verksamheter att etablera sig här. I kvarteren  kommer många befintliga byggnader stå kvar eller byggas om. Det har med att det inte får vistas lika många personer stadigvarande i denna etapp som i de övriga. Söder om kvarteren ligger Lokstallet som är obebyggd.

Mer om Testa Center och Cytiva i artikeln Främre Boländerna idag.

Närmast järnvägen ligger Bangården. Här kommer det till stor del att se ut som idag då järnvägen behöver sitt utrymme. Platsen kommer att användas i järnvägsombyggnaden och plats för bussreglering har föreslagits. Området utvecklas efter hand och i nära samarbete med Trafikverket.

Vimpelgatan

Nuvarande järnvägskorsning vid Vimpelgatan kommer att stängas när järnvägen byggs om. Trafikverket och kommunen utreder att bygga en ny gata som förbinder Främre Boländerna med Kungsgatan via tunnel under järnvägen.

Lennakatten

Museijärnvägens station behöver flyttas till Bergsbrunnaparken som ett led i ombyggnaden av Uppsala C.

Tidplaner för etapperna

Detaljplanerna planeras att vara klara enligt följande:

Ställverket - laga kraft 2022
Gudur - 2024
Ångmaskinen - 2024

Uppdaterad: