Etapp- och tidplan för Främre Boländerna

Främre Boländerna kommer att byggas om i olika etapper. Först ut är en av etapperna närmast stadskärnan och Centralstationen, Ställverket, som beräknas vara färdig år 2025. Alla etapper beräknas vara färdigställda år 2031.

Etapper_2022-03-07.png

Även om området kommer att ha en gemensam inriktning så kommer de olika etapperna i Främre Boländerna att få olika detaljplaner. Villkoren i de olika detaljplanerna kan variera beroende på markförhållanden och omgivning.

Etapp Ställverket

Ställverket och är en av etapperna som ligger närmast stadskärnan. Här finns bland annat Bergsbrunnaplan, Märstaplan och Knivstaplan. I denna etapp kommer mestadels kontor, vårdföretag och utbildningsverksamhet att finnas.

Fastighetsägare som finns i Ställverket:

Castellum AB
Rosendal fastigheter i Uppsala AB
Bostadsrättsföreningen Kvoten
Stiffler AB
A.Öström fastigheter AB

Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl.

Etapp Gudur

Etapp Gudur är kvarteret närmast Uppsala Central. Det har flera kulturhistoriskt intressanta byggnader. Detaljplanen för detta kvarter är pausad med hänsyn till den pågående järnvägsplaneringen. Etappen kommer att utvecklas i likhet med etapp Ställverket och kan återuppta planläggning preliminärt under 2022. 

Etapp Lokstallet

Etapp Lokstallet är en mindre etapp som ligger i den södra delen av Främre Boländerna.

Etapp Ångmaskinen

Norr om Ställverket ligger etapp Ångmaskinen. Denna del ligger nära stadskärnan och Centralstationen och kan med fördel byggas för verksamheter som får mycket besök.

Etapp Bangården

Närmast järnvägen ligger etapp Bangården. I denna etapp kommer det till stor del att se ut som idag då järnvägen behöver sitt utrymme. Etappen utvecklas efter hand och i nära samarbete med Trafikverket.

Etapp Turbinen

Turbinen ligger i östra delen av området och är etapp fem. Etappen gränsar till företaget Cytiva och Testa Center. Av den anledningen kan det finnas fördelar för tekniskt inriktade verksamheter att etablera sig här. I denna etapp kommer många befintliga byggnader stå kvar eller byggas om. Det har med att det inte får vistas lika många personer stadigvarande i denna etapp som i de övriga.

Mer om Testa Center och Cytiva i artikeln Främre Boländerna idag.

Tidplaner för etapperna

Detaljplanerna planeras att vara klara enligt följande:

Ställverket - 2022
Gudur - 2024
Lokstallet - 2028
Ångmaskinen - 2024
Bangården - 2026
Turbinen - 2028

Ombyggnaden i etapperna beräknas vara klar enligt följande:

Ställverket - klart 2025
Gudur - 2026
Lokstallet - klart 2030
Ångmaskinen - klart 2026
Bangården - klart 2028
Turbinen - klart 2031

Uppdaterad: