Etapp- och tidplan för Främre Boländerna

Främre Boländerna kommer att byggas om i olika etapper. Först ut är en av etapperna närmast stadskärnan och Centralstationen, Ställverket, som beräknas vara färdig år 2023. Alla etapper beräknas vara färdigställda år 2031.

Ritning och karta över etapperna i Främre Boländerna.

Även om området kommer att ha en gemensam inriktning så kommer de olika etapperna i Främre Boländerna att få olika detaljplaner. Villkoren i de olika detaljplanerna kan variera beroende på markförhållanden och omgivning.

Etapp 1 - Ställverket

Den första etappen är Ställverket och är en av etapperna som ligger närmast stadskärnan. Här finns bland annat Bergsbrunnaplan, Märstaplan och Knivstaplan. I denna etapp kommer mestadels kontor, vårdföretag och utbildningsverksamhet att finnas.

Fastighetsägare som finns i Ställverket:

Castellum AB
Pronordic AB
Rosendal fastigheter i Uppsala AB
Bostadsrättsföreningen Kvoten
Stiffler AB
A.Öström fastigheter AB

Etapp 2 - Lokstallet

Etapp två är Lokstallet. En mindre etapp som ligger i den södra delen av Främre Boländerna.

Etapp 3 - Ångmaskinen

Norr om Ställverket ligger etapp tre, Ångmaskinen. Denna del ligger nära stadskärnan och Centralstationen och kan med fördel byggas för verksamheter som får mycket besök.

Etapp 4 - Bangården

Närmast järnvägen ligger Bangården som är etapp fyra. I denna etapp kommer det till stor del att se ut som idag då järnvägen behöver sitt utrymme. Etappen utvecklas efter hand och i nära samarbete med Trafikverket.

Etapp 5 - Turbinen

Turbinen ligger i östra delen av området och är etapp fem. Etappen gränsar till företaget Cytiva och Testa Center. Av den anledningen kan det finnas fördelar för tekniskt inriktade verksamheter att etablera sig här. I denna etapp kommer många befintliga byggnader stå kvar eller byggas om. Det har med att det inte får vistas lika många personer stadigvarande i denna etapp som i de övriga.

Mer om Testa Center och Cytiva i artikeln Främre Boländerna idag.

Tidplaner för etapperna

Detaljplanerna planeras att vara klara enligt följande:

Ställverket - hösten 2021
Lokstallet - 2023
Ångmaskinen - 2023
Bangården - 2026
Turbinen - 2027

Ombyggnaden i etapperna beräknas vara klar enligt följande:

Ställverket - klart 2023
Lokstallet - klart 2024
Ångmaskinen - klart 2025
Bangården - klart 2028
Turbinen - klart 2031

Uppdaterad: