Främre Boländerna – nya företagskvarter i centrala Uppsala

Nya företagskvarter kommer att växa fram i den del av Boländerna som är närmast Uppsalas stadskärna. Området kallas Främre Boländerna. Det centrala läget i Uppsala och enkla kommunikationer till Arlanda och Stockholm lockar många företag. Att området redan idag rymmer flera life science-bolag gör att företag som etablerar sig här får tillgång till nya samarbeten och utvecklingsmöjligheter. Inflyttning i de första nya lokalerna beräknas ske från år 2024. Omvandlingen av området beräknas vara helt klar 2035.

Se filmen om Främre Boländerna


Få en helhetsbild av området genom att se vår 45 sekunder långa film ovan om Främre Boländerna. 

Här kan du se en längre filmversion med verksamheter som finns i området idag.

Nyheter

 • Första detaljplanen för områdets utveckling antagen

  Nu är den första detaljplanen för Främre Boländernas omvandling antagen. I detaljplanen Ställverket finns utrymme för cirka 85 000 kvadratmeter verksamhetsyta och arbetsplatser för 5 000–5 500 personer. ...
  20 juni 2022
 • Nästa steg taget – detaljplan på granskning

  Nu är detaljplanen för Ställverket ute för granskning. Inom etappen blir det enligt förslaget möjligt att bygga 85 000 kvadratmeter företagslokaler som blir arbetsplatser för ungefär 5500 personer som ...
  7 mars 2022
 • Detaljplaneprocessen: Nu förbereds granskning

  Detaljplanen för den första etappen, Ställverket, i Främre Boländerna är snart klar för granskning. De synpunkter som kommit in under samrådsprocessen redovisas i samband med att planen går ut på ...
  25 februari 2021
 • Cytivas tillstånd för sin verksamhet i Boländerna förlängs

  Den 18 november 2020 lämnade mark- och miljödomstolen tillstånd för fortsatt och ändrad verksamhet vid Cytivas anläggning vid Boländerna. Tillståndet möjliggör för Cytiva att fortsätta verka och investera ...
  24 februari 2021
Fler nyheter