Främre Boländerna – nya företagskvarter i centrala Uppsala

Nya företagskvarter kommer att växa fram i den del av Boländerna som är närmast Uppsalas stadskärna. Området kallas Främre Boländerna. Det centrala läget i Uppsala och enkla kommunikationer till Arlanda och Stockholm lockar många företag. Att området redan idag rymmer flera life science-bolag gör att företag som etablerar sig här får tillgång till nya samarbeten och utvecklingsmöjligheter. Inflyttning i de första nya lokalerna beräknas ske under slutet av 2026. Omvandlingen av området beräknas vara helt klar 2035.

Se filmen om Främre Boländerna


Få en helhetsbild av området genom att se vår 45 sekunder långa film ovan om Främre Boländerna. 

Här kan du se en längre filmversion med verksamheter som finns i området idag.

Nyheter

 • Aktuellt om detaljplanering

  Förberedelser pågår för att återuppta arbete med planläggning för ett par fastigheter i kvarter Gudur. Planläggning betyder att användningen av marken planeras för olika ändamål. Detaljplaner görs för ...
  14 september 2023
 • Planering för gatu- och järnvägsutbyggnad

  Trafikverkets järnvägsplanering för fyra spår mellan Uppsala och Stockholm pågår. Byggnation bedöms kunna starta tidigast år 2026.
  14 september 2023
 • Ställverket – utbyggnaden startar 2024

  Vi planerar för byggstart av de första nya kvarteren i Främre Boländerna och utveckling av områdets entrépark. Detaljplanen Ställverket vann laga kraft i augusti 2022. Planen med sina cirka 86 000 kvadratmeter ...
  14 september 2023
 • Tunnel föreslås under järnvägen mellan Kungsängen och Främre Boländerna

  Kommunen ska utreda om det är möjligt att ersätta plankorsningen vid Vimpelgatan med en tunnel under järnvägen. Det beslutade plan- och byggnadsnämnden vid sitt sammanträde 20 oktober.
  27 oktober 2022
Fler nyheter