Vanliga frågor om Främre Boländerna

Var ligger området?

Främre Boländerna ligger mycket centralt sydost om Uppsala centralstation och avgränsas med gatorna Strandbodgatan, museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården. Det tar cirka fem minuter att gå till centralstationen från Främre Boländerna. När området är färdigutvecklat kommer det att vara en del av Uppsala innerstad.

Hur tar man sig till Främre Boländerna?

Det finns goda möjligheter att ta sig via kollektivtrafik, cykel, bil och gåendes till Främre Boländerna.

Resa med flyg

Arlanda flygplats nås på 17 minuter med tåg från Uppsala centralstation eller 20–30 minuter med bil.

Resa med bil

Det tar cirka en timme att ta sig från Stockholm till Främre Boländerna med bil (tiderna varierar beroende på trafik). Främre Boländerna har goda parkeringsmöjligheter.

Resa kollektivt

Vid Uppsala central (som är en del av Uppsala Resecentrum) finns kollektivtrafik till hela Uppsala län och andra närliggande regioner som till exempel Västerås. Det finns också kollektivtrafik som går igenom Främre Boländerna och kan ta resande vidare till bland annat Uppsala central på cirka tre minuter. Stockholm nås på cirka 30 minuter med tåg från Centralen som man också kan gå till på cirka fem minuter från Främre Boländerna.

Cykla

Uppsala är en cykelstad och i Främre Boländerna finns det cykelbanor. Dessa kommer också att utvecklas när de nya företagskvarteren byggs och bli mer tillgängliga. Ett snabbcykelstråk är också planerat att byggas längs med Bergsbrunnagatan i området.

Gångtrafik

Eftersom området ligger fem minuter från Centralstationen kommer många som befinner sig i innerstaden att kunna gå till Främre Boländerna.

Kommer vägar för cykel, bil och kollektivtrafik att byggas ut?

Ett snabbcykelstråk är planerat att byggas längs med Bergsbrunnagatan i området och framkomligheten för gång- och cykeltrafik ökar med nya förbinder de långa gatorna med varandra. Ett parkeringshus kommer troligtvis att byggas någonstans i Främre Boländerna.
Befintliga vägar kommer att behållas och anpassas till att fler människor befinner sig i området. Det kan till exempel innebära att farthinder, ny beläggning och enkelriktade gator skapas.

Hur stort är området?

Främre Boländerna har avgränsats till ett cirka 36,4 hektar stort område, vilket är ungefär lika stort som Gamla stan i Stockholm. Området avgränsas genom Strandbodgatan, museijärnvägen, Björkgatan och rangerbangården.

Hur många företag kommer att kunna finnas i området?

Det kommer ges möjlighet för ungefär 10 000 personer att befinna sig i området. Exakt hur många företag som kommer att kunna finnas i området är inte något kommunen styr över. Det beror på fastighetsägarnas möjligheter att utveckla lokaler bland annat.

Hur stora kommer lokalerna att bli?

Ambitionen är att området ska ha lokaler för både stora som små företag. Det kommer att vara upp till varje fastighetsägare att ansöka om bygglov hos kommunen för hur stora lokaler och byggnader de vill bygga. Som hyresgäst finns det möjlighet att påverka utformningen av lokaler och byggnader till viss del genom att kontakta fastighetsägare i området och Uppsala kommun.

Ta reda på mer om möjligheterna genom en intresseanmälan till Uppsala kommun.

Vilken typ av verksamhet kommer att kunna verka i området?

Det kommer att finnas möjlighet för olika typer av verksamheter i området. Några exempel är besöksnäring som butiker, restauranger, vårdmottagningar, gym. Men också företag som behöver kontor och utrymme för forskning och teknisk utveckling som start-up-bolag, producenter inom teknik och life science.

Det finns goda möjligheter för företag med teknisk och innovativ inriktning att få tillgång till lokaler för verksamhet som kräver stor yta i ett mycket centralt läge, eftersom lokalerna kan anpassas i ett tidigt skede efter speciella behov. Dessutom finns det redan ett antal start-up-bolag med teknisk inriktning här och ett testningscenter där biologiska produkter kan testas innan lansering på marknaden finns nära.

Finns det byggnader eller mark till salu i Främre Boländerna?

Kommunen äger ingen mark i området utöver det som kommer att bli allmän plats, gator, parker och liknande. Eventuella försäljningar sker alltså av andra fastighetsägare.

Här kan du göra en intresseanmälan till etablering i Uppsala kommun och Främre Boländerna.

När kan fastighetsägarna tidigast ansöka om bygglov?

När detaljplanen för en etapp har fått laga kraft kan fastighetsägare inom den etappen söka bygglov. Den första etappens detaljplan fick laga kraft 2022.

Mer om etapperna och tidplan för Främre Boländerna.

När kommer det vara möjligt att flytta in i de nya byggnaderna?

Eftersom byggandet av de nya byggnaderna kommer att göras i etapper så kommer inflyttningen också att ske successivt. De första nya byggnaderna beräknas preliminärt stå klara i slutet på 2026. Hela området beräknas vara färdigbyggt 2035.

Mer om etapperna och tidplan för Främre Boländerna.

Vad händer med de verksamheter som idag finns i området?

Många av de verksamheter som finns i området idag kommer att vara kvar. Till exempel finns det ett större antal verksamheter som har mycket besök och därför är beroende av att finnas kvar centralt. Andra verksamheter kommer att flytta. En hel del av de kulturhistoriska byggnaderna i området kommer att bevaras och verksamheter som bedrivs här kan därför bli kvar.

Hur hänger utvecklingen av Främre Boländerna ihop med hur resten av staden utvecklas?

Det finns en innerstadsstrategi som kommunen beslutat ska gälla för stadens utveckling. Den gäller från och med december år 2016. I den kan vi läsa att "En levande innerstad är en förutsättning för kommunens dragningskraft. Den är viktig för ett expanderande näringsliv och för boende med pendlingsmöjligheter till en stor region." Främre Boländerna är en del i att utveckla näringslivet och på så sätt blir området en viktig del i utvecklingen av staden.

Mer om Främre Boländernas del i Uppsalas innerstadsstrategi.

Främre Boländerna ligger även i nära anslutning till Uppsala centralstation, ett område som ska utvecklas.
Mer om utvecklingen av Uppsala C

Vilka kommer att bygga i området och hur kan jag komma i kontakt med dem?

Kommunen har en översikt över fastighetsägandet i området och kan hjälpa till att hitta rätt lokaler och fastighetsprojekt för olika verksamheter. Kommunen tar också emot intresseanmälningar för verksamheter som vill veta mer om hur de kan etablera sig i Uppsala och Främre Boländerna.

Intresseanmälan till etablering i Uppsala kommun och Främre Boländerna.

Uppdaterad: