Fyra spår Uppsala

När två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm byggs ökar tillgängligheten och  kapaciteten för resenärer och godståg. Det ger förutsättningar för ett omfattande bostadsbyggande och stadsutveckling i Uppsala.

Läs om utbyggnaden av två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm

Uppdaterad: