Järnvägen i Uppsala

Det pågår fler olika projekt kring järnvägen i Uppsala. Vi vill ge en helhetsbild och visa hur de olika delarna hänger ihop.

Det planeras två nya spår mellan Uppsala och Stockholm. Samtidigt växer staden och vi behöver tillgodose framtida pendlingsbehov. Uppsala C ska därför utvecklas och byggas ut för att klara fler resenärer och avgångar. För att öka säkerheten vid spåren kommer två centrala övergångar att ersättas med passager under rälsen. 

Nyheter

  • Tyck till om järnvägens utbyggnad i Uppsala

    4 maj–5 juni pågår Trafikverkets samråd kopplat till den utbyggnad av järnvägen som ska ske från Uppsala C till söder om Bergsbrunna. Under samrådet har du bland annat möjlighet att tycka till kring den ...
    4 maj 2023
  • Avtal klart för järnvägsutbyggnaden

    Utbyggnaden till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm kommer allt närmare. Uppsala kommun och Trafikverket har nu kommit överens om vilka parter som står för olika kostnader i ett så kallat medfinansieringsavtal. ...
    2 maj 2023
Se fler nyheter