Järnvägen i Uppsala

Det pågår fler olika projekt kring järnvägen i Uppsala. Vi vill ge en helhetsbild och visa hur de olika delarna hänger ihop.

Trafikverket planerar att bygga två nya järnvägsspår mellan Uppsala C och länsgränsen mot Stockholm. Samtidigt växer staden och vi behöver tillgodose framtida pendlingsbehov. Korsningar behöver också byggas om för att göra det mer säkert att passera järnvägen samt skapa smidigare resor i staden.

Visa kartan i större format (jpg).

För att öka säkerheten vid spåren kommer två centrala övergångar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan ersättas med tunnlar under rälsen. Uppsala C ska utvecklas och byggas ut för att klara fler resenärer och avgångar. Järnvägsövergången vid Vimpelgatan i Boländerna ska bli en planskild korsning. Söder om Bergsbrunna ska en ny järnvägsstation byggas som ett komplement till Uppsala C för att möta det stora behovet av resor som finns.

Nyheter

 • Tyck till om hur järnvägen ska gå från söder om Bergsbrunna till Stockholm

  Den 8 januari till och med den 5 februari pågår Trafikverkets samråd kopplat till vilken sträcka järnvägen ska dras från söder om Bergsbrunna till länsgränsen mot Stockholm. Den järnvägssträcka som samrådet ...
  15 januari 2024
 • Tyck till om järnvägens utbyggnad i Uppsala

  4 maj–5 juni pågår Trafikverkets samråd kopplat till den utbyggnad av järnvägen som ska ske från Uppsala C till söder om Bergsbrunna. Under samrådet har du bland annat möjlighet att tycka till kring den ...
  4 maj 2023
 • Avtal klart för järnvägsutbyggnaden

  Utbyggnaden till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm kommer allt närmare. Uppsala kommun och Trafikverket har nu kommit överens om vilka parter som står för olika kostnader i ett så kallat medfinansieringsavtal. ...
  2 maj 2023
Se fler nyheter