Planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan

För att förbättra framkomligheten och säkerheten ska två centrala korsningar byggas om till planskilda korsningar, med en tunnel som går under järnvägen. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Uppsala kommun.

Planskilda korsningar S:t Olofsgatan och S:t Persgatan

Uppdaterad: